خوانش و نقد بخشی از داستان بلند بدون نام در نشست گروه ادبی میوز

  این پنجشنبه بخشی از یک داستان بلند در ژانر فانتزی و در فضای ایرانی را خواهیم داشت که هنوز اسمی برای آن انتخاب نشده است. هانیه سادات سرکی نویسنده ی این داستان سردبیر پیشین گروه ادبی میوز و از نزدیکان گروه ادبیات گمانه زن – آکادمی فانتزی –...

ادامه مطلب