جشن تولد یک سالگی فنزین

  وبگاه هواداری فنزین، اجتماع هواداران ژانر گمانه زن (فانتزی، علمی تخیلی، وحشت) تصمیم به برگزاری جشنی به مناسب تولد یک سالگی خود با حضور دست های پشت پرده فنزین گرفته است. بدین وسیله از همه دوستان و هواداران فنزین برای حضور در این مراسم دعوت به...

ادامه مطلب