مدال ها شرج دریافت کنندگان

مسابقات

نویسنده برتر مسابقه
این مدال به نوسینده که بهترین اثر را ارسال کرده باشد تغلق میگیرد farkh, red cold heart, رن بلك
نویسنده برتر مسابقه
این مدال به نوسینده که بهترین اثر را ارسال کرده باشد تغلق میگیرد مدال ضرب نشده است

مدال ویژه

نویسنده
نویسنده جوان و خوب !SiNa
مدال سخت کوش ترین
این مدال از شما به عنوان سخت کوش ترین کاربر سایت تشکر میکند serious sam
فروهر
اين مدال به کساني داده مي‌شود که در راستاي شناساندن استوره‌ها و داستان‌ها و افسانه‌هاي ايران باستان تلاش کنند. مدال ضرب نشده است
cron